.

Το έργο θα πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων τις παρακάτω δράσεις:

  • 5 διεθνείς συναντήσεις.
  • δραστηριότητες εξορθολογισμού για πνευματικών αποτελεσμάτων ·
  • δραστηριότητες διάδοσης ·
  • Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού

Καθόλες τις φάσεις του έργου θα αξιοποιηθούν διάφορες μεθοδολογίες όπως μεταξύ άλλων συνεργατική μάθηση, εμπειρικές τεχνικές εργασίας,  ερωτηματολόγια, word café, εργαστήρια και μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο.